§5 | Websites

Bleizo en Hoefweg hebben een nieuwe website

Aan weerszijde van de A12 aan de oostzijde van Zoetermeer is de ontwikkeling van Bleizo in volle gang. Zo krijgt aan de noordzijde van de snelweg Prisma Bedrijvenpark met de dag meer vorm terwijl aan de zuidzijde halverwege dit jaar het OV-knooppunt officieel is geopend.

Het is een ondernemende locatie met ruimte voor kantoren, hoogwaardige innovatieve bedrijven, indoor-recreatie en in de toekomst wellicht zelfs wonen. Dit alles uitstekend ontsloten door het station Lansingerland-Zoetermeer en de verbindingswegen N209 en N470.

In februari 2008 zetten de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hun handtekening onder de bestuursovereenkomst Bleizo (Bleiswijk- Zoetermeer). In deze overeenkomst spraken de twee gemeenten met elkaar af om gezamenlijk, op gelijkwaardige voet, te werken aan de ontwikkeling van het Bleizogebied. Uitgangspunt is een aantrekkelijke locatie te realiseren voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Daarvoor is Bleizo in drie delen opgedeeld: het stationsgebied, Bleizo Business Park en een deel waar leisure-achtige - en kantoorontwikkelingen een plek kunnen krijgen. De basis voor de ontwikkeling wordt gevormd door het Masterplan Bleizo.

Voor de ontwikkeling van het gebied zijn door het projectbureau destijds een tweetal websites online gebracht. In de loop der jaren zijn de twee sites niet of nauwelijks geactualiseerd. Het gevolg daarvan was dat ze zowel qua informatie als uitstraling totaal niet representatief waren voor wat er op de locatie allemaal gebeurde.

Twee frisse websites

Sold kreeg dit voorjaar de opdracht van het projectbureau om www.bleizo.nl en http://www.hoefweg.nl geheel te vernieuwen. Vervolgens hebben wij niet alleen een nieuwe vormgeving ontwikkeld maar ook inhoud volledig aangepast en herschreven. Het resultaat zijn twee nieuwe en moderne websites die passen bij de ondernemende regio die Zoetermeer-Lansingerland is.

dit artikel delen:

Lees Sold magazine | edition 01