§2 | Op weg naar circulaire steden

Zeven greenpapers om werk te maken van steden zonder afval, zonder uitval

Tijdens Building Holland heeft Cirkelstad zeven ronde tafelsessies gehouden. Deze ronde tafelgesprekken gingen over onderwerpen als circulair aanbesteden, ontwerpprincipes, verdienmodellen en reststromen. Deze onderwerpen zijn door Sold. nu in zeven zogenoemde Greenpapers uitgediept.

Cirkelstad is een platform van vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus.

Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval, zonder uitval

De organisatie timmert flink aan de weg en het aantal partijen dat zich aansluit neemt snel toe. Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit burgemeester Jacqueline Cramer en de wethouders Roger Mol, Anne-Marie Rakhorst en John Nederstigt. Cirkelstad bestaat verder uit partners.  Zij zijn het kloppende hart van Cirkelstad. Zij zijn in de regio actief op de projecten waarvan we de ervaringen delen. Het kan gaan over het opstellen van beleid, norm, instrumenten of de uitvoering van een werk. Elke regio heeft een spinner, coördineert en ziet toe op de voortgang.

Het delen en verdiepen van kennis is een belangrijk onderdeel van Cirkelstad. Daarom zijn er tijdens Building Holland ook zeven zogenoemde kennissessies gehouden. Van deze rondetafelgesprekken waar telkens tussen de vijf en tien experts aan tafel zaten zijn audio-opnamen gemaakt. Aan Sold. is door Cirkelstad vervolgens gevraagd om van deze opnames inhoudelijke papers te maken. Wij hebben deze papers de naam Green papers gegeven. Ook hebben ze allemaal eenzelfde opbouw: visieverhaal, aandachtpunten en vijf actiepunten waar je morgen mee aan de slag kunt. 

De green papers verschenen op de website van Cirkelstad. Bekijk ze hier

dit artikel delen:

Lees Sold magazine | edition 01